Nederlands
English
 
Privacy beleid
  • Uw therapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een (digitale) registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt.

  • Uiteraard gaat uw behandelaar zorgvuldig met de gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde wet op de persoonsregistratie een aantal regels vastgelegd in het volgende privacyreglement:

  • Behalve de behandelaar die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere behandelaars in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

  • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen.

  • Alleen gegevens die gerelateerd zijn aan de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

  • Teneinde de behandeling verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er (wetenschappelijk) onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken aan uw therapeut.

  • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie (met uitzondering van ouders als het om kindbehandelingen gaat). Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

  • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens naar wettelijke eis vijftien jaar zodanig gearchiveerd dat alleen binnen de praktijk werkzame mensen deze gegevens in kunnen zien.

  • Uw behandelaar kan gebruik maken van beeld- en audio-opnamen ter ondersteuning van de behandeling. De opnamen worden als digitaal bestand bewaard in het digitale praktijkadministratiesysteem.

  • Uw dossier kan voor inzage worden voorgelegd aan een externe auditor wanneer dit noodzakelijk is voor de toetsing van de ISO HKZ-norm of een beheersaudit door de zorgverzekeraar. Heeft u hiertegen bezwaar, maak dit dan kenbaar bij uw therapeut
Communicatie
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.
Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn.
Dit maakt het mogelijk vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde datadragers en mail servers van derden.
Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de site kan worden overgebracht naar beveiligde servers van een derde partij.
Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de site gebruikt, om rapporten over de site-activiteit op te kunnen stellen en andere diensten aan te kunnen bieden met betrekking tot site-activiteit en internetgebruik.
Doel
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we hiervoor van tevoren toestemming hebben verkregen.
Derden en profilering
De informatie wordt met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden.
Het gerechtvaardigd belang wordt ook gebruikt voor marketing doeleinden zoals beschreven in de nieuwsbrief en voor gebruik op social media.
Onze samenwerkingspartners zijn marketingspecialistenen en social media. dit kan altijd veranderen.
Het gaat nu om Google, Facebook.
Deze partners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.
Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens, gevolgen van niet verstrekken van gegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.
Indien je geen gegevens aan ons wilt verstrekken is het niet mogelijk om u verder te helpen, bij uw vragen en medische behandeling.
Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden.
Aanpassen/uitschrijven communicatie, intrekken van toestemming
Als je, jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Dit geldt ook voor verstrekking aan derden.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.
Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere sites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in een browser.

Made on
Tilda