Nederlands
English
 
Foto's/MRI & oefening nodig?
Foto's/MRI en oefening nodig
Foto's onderrug meestal overbodig.

De huisartsen in midden-Brabant laten samen jaarlijks ongeveer 2.000 röntgenfoto's maken
van patiënten die last hebben van hun onderrug. Zijn dergelijke foto's we; zinvol, vroegen de
ziektekostenverzekeraars en de huisartsen zelf zich af. Nee concludeert onderzoeker Specialist F. Van Buchem.

Orthopeden en radiologen vinden dat dergelijke foto's nauwelijks iets zeggen over de klachten
die mensen aan hun onderrug ondervinden. Heel vaak worden bij mensen met klachten geen
afwijkingen gevonden en andersom.

Met die wetenschap ging het onderzoeksteam van huisartsen, radiologen en orthopden onder
leiding van Van Buchem twee jaar geleden aan de slag.

De aan het onderzoek deelnemende huisartsen-ze deden bijna allemaal mee- werd gevraagd
aan te geven om welke reden ze de foto aanvroegen. Ze konden kiezen uit tien medische
(bv. huisarts wil een aandoening aantonen, danwel uitsluiten) en niet-medische (bv. de
patiënt wil het of de huisarts wil zijn mening kracht bijzetten).

Medische redenen werden veruit het meest genoemd. ruim 65 procent can de foto's werd om
die redenen aangevraagd. maar niet-medische scoorden met bijna 20procent ook hoog.
Negentig procent van de huisartsen toonden zich tevreden met de uitslag van de foto, omdat
deze aan zijn bedoelingen voldeed, Volgens de onderzoekers is dat vooral omdat de huisarts
de uitslag ervaart als een steun in de rug bij de behandeling van de patiënt, zonder dat dat
strikt medisch ook zo is.

Niet medisch gezien vind Van Buchem het maken van röntgenfoto's van de onderrug wel
verantwoord "de huisarts krijgt meer gezag ten opzichte van de patiënt en kan daardoor beter
behandelen".

De onderzoekers concluderen verder dat de zwarte piet van de hoge kosten in de
gezondheidszorg niet alleen bij de medische specialisten en de huisartsen thuishoort. Van
Buchem "kosten als deze worden nogal eens gemaakt omdat de patiënt het wil, of omdat die
niet kan accepteren dat de dokter eigenlijk niks aan zijn klachten kan doen".
Rontgenfoto nodig
Uitpuilende tussenwervelschijf is volkomen normaal.

Niet iedereen met een afwijkende wervelkolom blijken ook bij mensen zonder enige rugklachten zeer veelvuldig voor te komen (in de helft van de gevallen!). Een uitpuilende wervelschijf moet daarom als een normale bevinding worden beschouwd.

Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek bij 98vrijwilligers die nog nooit echt rugklachten hadden gehad. Het onderste (lumbosacrale) deel van de wervelkolom werd bij deze mensen Met Magnetic Resonance Imaging MRI-scan afgebeeld.

Deze opnamen werden bestudeerd door twee ervaren neuro-radiologen die niet op de hoogte waren van de gezondheidstoestand van de onderzochte personen. Om de werkelijkheid zoveel mogelijk te benaderen, waren er ook een aantal scans doorheen gemengd van mensen die wel last van rugklachten hadden.

De neuro-radiologen kwamen tot de opzienbare conclusie dat liefst de helft van de mensen zonder klachten één of meer uitpuilende tussenwervelschijven vertoonden een kwart van hen had een duidelijke hernia. De tussenwervelschijf puilde door een bindweefselscheru naar buiten in het wervelkanaal. Bij slechts 36% van de klachten vrije proefpersonen waren de tussenwevelschijven geheel normaal.

(New England Journal of Medicine, 14 Juli) Als een hernia zo veelvuldig voorkomt bij mensen zonder enige klachten heeft het natuurlijk ook maar heel weinig betekenis als je een dergelijke afwijking vindt bij iemand met rugpijn.

Dat kan volstrekt op het toeval berusten. De onderzoekers zijn daarom van mening dat er bij mensen met lage rugklachten geen uitgebreide diagnostiek moet worden verricht. dat leidt alleen maar tot ongerustheid en angst en resulteert eventueel zelfs in een onnodige chirurgische-ingreep MRI-scans en andere geavanceerde diagnostische technieken zouden alleen moeten worden gebruikt al er op grond van het ziektebeeld al duidelijk is dat een openratie noodzakelijk is, dus als er naast pijnklachten ook andere ernstiger, afwijkingen zijn zoals verminderd gevoel in de benen, blaasstoornissen of krachtsvermindering van de voeten
(Bart M van P)
Oefeningen nodig
Oefeningen doen als u pijn hebt, is hetzelfde als rijden met een auto met verkeerde of
niet uitgebalanceerde banden.

De auto zal alleen maar meer gebreken vertonen, omdat de slijtage groter wordt.
Dit verschijnsel is ook bij mensen het geval, wellicht ook bij u!
Made on
Tilda