Nederlands
English
 
Hoe werken de Doctors
De wervelkolom beschermt het ruggemerg, dat samen met de hersenen het centraal zenuwstelsel vormt. Als zich in de wervelkolom en de Conger Spier functiestoornissen voordoen, dan ontstaan er ook storingen in de doorstroming van de zenuwimpulsen door het ruggemerg. Door deze functiestoornissen in de wervelkolom op te heffen, kunnen zenuwimpulsen onbelemmerd hun doel bereiken, waardoor organen en weefsels weer goed functioneren.

De Doctors zijn gespecialiseerd in het diagnostiseren en behandelen van afwijkingen in wervelkolom, gewrichten, Conger Spier en de daarmee gepaard gaande storingen in het zenuwstelsel. De Spier-gewrichtologie heeft kenmerken van zowel de medische als van de natuurgeneeswijzen. Bij het onderzoek, de diagnose en de behandeling wordt het gehele functioneren van het lichaam betrokken. De Doctor stelt namelijk, dat een storing in het zenuwstelsel het lichaam het vermogen ontneemt zichzelf gezond te houden. Hierdoor neemt de weerstand af en krijgt een ziekteproces kans zich te ontwikkelen. Storingen in het zenuwstelsel kunnen ontstaan door pijnprikkels, veranderde beweeglijkheid van armen, benen, wervelkolom, de Conger Spier of bijvoorbeeld door psychische factoren.

De methode, die de Doctors hanteren, is het toepassen van specifieke druk op een speciaal deel van de wervelkolom, d.w.z. daar waar de blokkade aanwezig is. Tevens behandelt hij daarbij de Conger Spier. De Doctors verrichten de correctie meestal met de hand op een correctietafel. De correctie veroorzaakt een scheiding van de samengedrukte gewrichten en haalt daarmee de druk op de zenuwen weg. Dit zal het lichaam bevrijden van pijn, kramp of gevoelloosheid en de behandeling van de Conger Spier zal de kracht en stabilisatie van de wervelkolom vergroten. Het is mogelijk, dat u tijdens de correctie een licht krakend geluid hoort.

Dit is een natuurlijk gevolg van gassen, die vrijkomen door de gewrichten snel van elkaar te scheiden. Dus het doel van de Doctor is normalisering van de zenuwdoorstroming. Voor deze correctie kan de Doctor volgens verschillende technieken te werk gaan. Er wordt telkens de techniek toegepast, die voor een specifiek geval het beste is. Na deze correctie zorgt de Doctor ervoor dat de Conger Spier langer wordt.

Hoe lang duurt de behandeling
De eerste behandeling begint met een gedegen intake- gesprek, waarin uw ziektebeeld wordt geanalyseerd; de Doctor bepaalt aan de hand hiervan, welke behandeling al dan niet in aanmerking komt. Aansluitend vindt de behandeling plaats. Afhankelijk van de klacht zijn herhaal behandelingen gewenst.
Made on
Tilda