drupal statistics
leaflet_icon.png

Download direct onze folder

NoP_PDF_downlaod.png

ebook_icon.png

Ebook beschikbaar in onze praktijk

NoP_PDF_downlaod.png

pdf_icon.png

Lees onze blog

blog-icon.png

Bel voor een afspraak: 040 24 33 571 / 062 5174777

Een effectieve behandeling helpt u verder vooruit

Foto's/MRI en oefening nodig?

Foto's onderrug meestal overbodig.

De huisartsen in midden-Brabant laten samen jaarlijks ongeveer 2.000 röntgenfoto's maken
van patiënten die last hebben van hun onderrug. Zijn dergelijke foto's we; zinvol, vroegen de
ziektekostenverzekeraars en de huisartsen zelf zich af. Nee concludeert onderzoeker Specialist F.
Van Buchem.
Orthopeden en radiologen vinden dat dergelijke foto's nauwelijks iets zeggen over de klachten
die mensen aan hun onderrug ondervinden. Heel vaak worden bij mensen met klachten geen
afwijkingen gevonden en andersom.
Met die wetenschap ging het onderzoeksteam van huisartsen, radiologen en orthopden onder
leiding van Van Buchem twee jaar geleden aan de slag.
De aan het onderzoek deelnemende huisartsen-ze deden bijna allemaal mee- werd gevraagd
aan te geven om welke reden ze de foto aanvroegen. Ze konden kiezen uit tien medische
(bv. huisarts wil een aandoening aantonen, danwel uitsluiten) en niet-medische (bv. de
patiënt wil het of de huisarts wil zijn mening kracht bijzetten).
Medische redenen werden veruit het meest genoemd. ruim 65 procent can de foto's werd om
die redenen aangevraagd. maar niet-medische scoorden met bijna 20procent ook hoog.
Negentig procent van de huisartsen toonden zich tevreden met de uitslag van de foto, omdat
deze aan zijn bedoelingen voldeed, Volgens de onderzoekers is dat vooral omdat de huisarts
de uitslag ervaart als een steun in de rug bij de behandeling van de patiënt, zonder dat dat
strikt medisch ook zo is.
Niet medisch gezien vind Van Buchem het maken van röntgenfoto's van de onderrug wel
verantwoord "de huisarts krijgt meer gezag ten opzichte van de patiënt en kan daardoor beter
behandelen".
De onderzoekers concluderen verder dat de zwarte piet van de hoge kosten in de
gezondheidszorg niet alleen bij de medische specialisten en de huisartsen thuishoort. Van
Buchem "kosten als deze worden nogal eens gemaakt omdat de patiënt het wil, of omdat die
niet kan accepteren dat de dokter eigenlijk niks aan zijn klachten kan doen".

MRInodig.gif